Tuesday, October 08, 2019

U.K യിൽ പഠനം. അറിയേണ്ടതെല്ലാം. ഭാഗം 2.

ആദ്യ ഭാഗം.
അപേക്ഷിക്കുന്നത്: : രാജ്യാന്തര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനമുള്ള കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ സൌകര്യം ഉണ്ടായിരിയ്ക്കും. അതു മാത്രമല്ല, ഹെല്പ് ലൈനുകളും ഉണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അവർ സഹായിയ്ക്കും. സാധാരണയായി വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ ആണ് പ്രവേശനം. സെപ്റ്റംബറിലെ പ്രവേശനം കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഇനി അടുത്ത തവണേയ്ക്ക് ഉള്ള പ്രവേശനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാം.
അപ്ലൈ ഓൺലൈൻ എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ എത്തും. നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പാസ്സ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ എന്നിവയായിരിയ്ക്കും ആദ്യം നൽകേണ്ടീ വരുക. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത കോപ്പികൾ, പാസ്സ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പി, ഫോട്ടൊ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനാൽ അവയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെയ്ക്കുക. ഇതെല്ലാം ഒറ്റ ഇരുപ്പിൽ ചെയ്യണം എന്ന നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല. പല തവണ ആയി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മതി. ഇതൊടൊപ്പം SOP (Statement of Purpose) എന്നൊരു സംഗതി കൂടി തയ്യാറാക്കി വെയ്ക്കണം. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ആണ് അതിന് ബ്രിട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്തത്, നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നേട്ടങ്ങൾ, ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒക്കെ അതിൽ വിശദീകരിയ്ക്കണം. ഇത് സാമാന്യം സമയം എടുത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആണ് നല്ലത്. ഇത് ലളിതവും വ്യക്തവുമായ ഇംഗ്ലീഷിൽ 2- 3 പേജിൽ തയ്യാറാക്കി വെയ്ക്കുക. മറ്റ് ആരുടെ എങ്കിലും സഹായം തേടുന്നതിലും തെറ്റില്ല. നമ്മളെപ്പറ്റി അവർക്ക് ഒരു നല്ല ധാരണ കിട്ടുന്ന വിധം ആയിരിയ്ക്കണം അത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ആ ധാരണ നല്ല രീതിയിൽ ആയിരിയ്ക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ?
നമ്മുടെ അപേക്ഷ ആദ്യഘട്ടം തരണം ചെയ്താൽ ആണ് മിക്കവാറും അവർ SOPആവശ്യപ്പെടുക. ആ സമയത്ത് തിരക്കു പിടിച്ച് എഴുതാൻ നിൽക്കാതെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെയ്ക്കണം. SOP തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വെബ് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട്. അവയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അവർക്ക് എല്ലാം ത്രുപ്തികരമായി തോന്നിയാൽ അഡ്മിഷൻ ഓഫർ ലഭിയ്ക്കും. ആ സമയത്ത് ഫീസിന്റെ ഒരു ഭാഗം അഡ്വാൻസ് ആയി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. മിക്കവാറും 1000 - 1500 പൌണ്ടോളം വന്നേയ്ക്കും. (പണം അടയ്ക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്.) അതു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) എന്നൊരു രേഖയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. നമ്മളേയും നമ്മൾ ചേരാൻ പോകുന്ന കോഴ്സിനേയും പറ്റിയുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ആണ് CAS. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം ഈ-മെയിൽ ആയി ലഭിയ്ക്കും. (ഇതിന് ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി മാത്രമേ ലഭിയ്ക്കു. നമ്മൾ പ്രിന്റ് എടുക്കണം.) വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിയ്ക്കാൻ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. CASകോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ട് മാസം മുൻപോ മറ്റോ മാത്രമേ നൽകിത്തുടങ്ങുകയുള്ളൂ.

ഇതേ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ട ഫണ്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്യൽ. ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്നവർ ഈ സമയത്ത് അപേക്ഷ നൽകി ലോൺ പാസ്സാക്കണം. ബാങ്കിന്റെ ഓഫർ ലെറ്റർ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം. ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ CAS നൽകുവാൻ വേണ്ടി പോലും ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും.

ഫീസിൽ, മുൻ കൂട്ടി അടച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ബാക്കിയുള്ള തുകയും ഒൻപത് മാസം അവിടെ ജീവിയ്ക്കുവാനുള്ള തുകയും ആണ് ബാങ്കിൽ കാണിക്കേണ്ടത്. ഈ തുക വിസ അപേക്ഷ നൽകുന്ന സമയത്തിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ, 28 ദിവസം തുടർച്ചയായി ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അതിന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ തത്തുല്യ തുകയുടെ ലോൺ പാസ്സായതിന്റെ ബാങ്ക് രേഖയോ ആണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അപേക്ഷകന്റെ പേരിലല്ല, മറിച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ ആണെങ്കിൽ, അപേക്ഷകന്റെ ജനനസർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അക്കൌണ്ട് ഉടമയായ രക്ഷിതാവിന്റെ സമ്മതപത്രം ഇവ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൂടെ ഹാജരാക്കണം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ,

നെറ്റിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോര, മറിച്ച് ബാങ്കിന്റെ ലെറ്റർ ഹെഡിലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പേജിലും സീലും ഒപ്പും വെച്ച ബാങ്കിൽ നിന്നും നൽകുന്ന രേഖ ആയോ നൽകണം.

ഈ പണം ഒറ്റ അക്കൌണ്ടിൽ വേണം എന്നില്ല. പല അക്കൌണ്ടുകളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നൽകിയാൽ മതി. കാലാവധിയ്ക്കുള്ളീൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം, എന്നാൽ പെൻഷൻ പ്ലാനുകളിൽ കിടക്കുന്ന പണം സ്വീകരിയ്ക്കില്ല.

രക്ഷിതാവിന്റെ സമ്മതപത്രത്തിൽ, അപേക്ഷകന്റെ പേര്, അപേക്ഷകനുമായുള്ള ബന്ധം, ചേരുന്ന കോളേജും കോഴ്സും, അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ, തുക പൌണ്ടിൽ എത്ര എന്ന വിവരങ്ങൾ കാണിയ്ക്കണം. അപേക്ഷകന്റെ പഠനാവശ്യത്തിന് ഈ തുക ചിലവഴിയ്ക്കാൻ സമ്മതമാണ് എന്നു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം.

ജീവിതച്ചിലവിനുള്ള തുക ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതാണ്. പഠനം ലണ്ടനിൽ ആണെങ്കിൽ മാസം 1265പൌണ്ടും (മൊത്തം 11385) മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണെങ്കിൽ മാസം 1015 പൌണ്ടും (മൊത്തം 9135) ആണ്. ഒരു വർഷമോ അതിനു മുകളിലൊ ഉള്ള പഠനകാലാവധിയ്ക്കാണ് ഈ ഒൻപത് മാസത്തെ കണക്ക്. കാലാവധി കുറഞ്ഞ കോഴ്സുകൾക്ക് മുഴുവൻ സമയത്തെ ചിലവും കാണിയ്ക്കണം.

അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന്, ലണ്ടനിൽ 14000 പൌണ്ട് ഫീസുള്ള ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സിനു ചേർന്നു എന്നു കരുതുക. ആദ്യ ഗഡുവായി 1500 പൌണ്ട് ഫീസും അടച്ചു. അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ കാണിക്കേണ്ട തുക, (14000 – 1500) + 11385 = 23885 പൌണ്ട്. പൌണ്ടിന് ഏകദേശം 90 രൂപ വെച്ചു കൂട്ടിയാൽ ഏകദേശം 21.5 ലക്ഷം രൂപ.

നമ്മുടെ അപേക്ഷ കോളേജുകൾ സ്വീകരിച്ചാൽ, CAS അയച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയം അവർ അറിയിയ്ക്കും. പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞും CAS കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെടണം, കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന രേഖകളിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ CASതാമസിക്കാം. അത് പരിഹരിയ്ക്കുക.

ചില സാങ്കേതിക പഠനങ്ങൾക് ATAS ക്ലിയറൻസ് വേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ചേരുന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് അത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നത് നമ്മുടെ CASഇൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിയ്ക്കും. മാനേജ്മെന്റ്, ആർട്സ്, മെഡിക്കൽ, പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്ക് ATAS പൊതുവേ വേണ്ടി വരില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭിയ്ക്കും.
ഇതീനൊപ്പം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ്. ഇവിടെ TB യുടെ പരിശോധന മാത്രമേ ആവശ്യമായുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ എറണാകുളത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും അംഗീക്രുത കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. മുൻകൂട്ടി സമയം നിശ്ചയിച്ച് പരിശോധന നടത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി വെയ്ക്കുക.
CAS ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ടയർ 4 വിസയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിയ്ക്കുന്നത്. വിസ അപേക്ഷിയ്ക്കുന്നത് ഓൺ ലൈനിൽ ആണ്. CAS ഇൽ നൽകിയിരിയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ പ്രവേശനത്തിനു നൽകിയിരിയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, പാസ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ് വിസ അപേക്ഷയ്ക്ക് പൂരിപ്പിച്ചു നൽകേണ്ടത്. യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയം ഏകദേശമായി നൽകിയാൽ മതി. അവിടെ താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും നൽകണം. രേഖകളിലേയും അപേക്ഷയിലേയും വിവരങ്ങൾ ഒരേപോലെ ക്രുത്യമായിരിയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം. ഈ അപേക്ഷയും ഒറ്റ ഇരുപ്പിന് പൂർത്തിയാക്കി നൽകണം എന്നില്ല. ഘട്ടം ഘട്ടമായി പൂരിപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിസയ്ക്ക് ഉള്ള ഫീസ് അടയ്ക്കണം. അതിനോടൊപ്പം അവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്റെ പ്രീമിയവും അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. തുക സൈറ്റിൽ നിന്നും കണക്ക് കൂട്ടി നൽകും. ഈ തുക ഇൻഡ്യൻ രൂപയിൽ നമ്മുടെ കാർഡ് വെച്ചൊ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയോ അടയ്ക്കാം. പണം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രേഖകൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാനും ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുമായി ഉള്ള അപ്പോയ്മെന്റ് എടുക്കാം. YFS Global എന്നൊരു ഏജൻസിയാണ് ഇതിന് ചുമതലപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. അവർക്ക് കൊച്ചിയിൽ ഓഫീസ് ഉണ്ട്. രേഖകൾ അപ് ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ജോലി അവരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുത്തുന്ന ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നതായിരിയ്ക്കും നല്ലത്. അതിന് വേറെ ഫീസ് ഉണ്ടാകും. ലഭ്യത അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സൌകര്യപ്രദമായ ദിവസവും സമയവും നോക്കി അപ്പോയ്മെന്റ് എടുക്കാം. കഴിവതും രാവിലെ ആദ്യ സ്ലോട്ടുകളിൽ തന്നെ സമയം എടുത്താൽ തിരക്കും പാർക്കിങ്ങ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമൊഴിവാക്കാം.
വിസ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിയ്ക്കുന്നതാണ് മിക്കവരേയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം. നേരത്തേ പറഞ്ഞല്ലോ, CAS ലെ വിവരങ്ങൾ ക്രുത്യമായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. ചെറിയ പിശകുകൾ പറ്റിയാലും തിരുത്തുവാൻ അവസരം കിട്ടും, പക്ഷെ അപ്പോൾ വിസ കിട്ടാൻ താമസം വരാം. അതിനാൽ തെറ്റുകൾ വരുത്താതെ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നൽകരുത്. മനപൂർവ്വമാണ് തെറ്റായ വിവരം നൽകിയത്എന്നവർക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നൊരിയ്ക്കലും വിസ കിട്ടാതെ പോകാൻ വരെ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ഇനിയും വിസ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കാൻ ധൈര്യം വരുന്നില്ല എങ്കിൽ വേറെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അപേക്ഷകർക്ക് സൌജന്യമായി വിസ അസിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്നുണ്ട്. ആ സൌകര്യം ലഭ്യമാണോ എന്ന് ഹെല്പ് ലൈനിൽ അന്വേഷിക്കുക. എങ്കിൽ അവരുടെ സഹായം തേടുക. അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ഫീസിൽ YFS തന്നെ വിസ അസിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സൈറ്റിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഈ സർവ്വീസ് ആവശ്യപ്പെടാം.

വിസ അപ്പോയ്മെന്റിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രേഖകൾ എല്ലാം കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. പാസ്സ്പോർട്ട്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച് മുൻപ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, രക്ഷിതാവിന്റെ സമ്മതപത്രം, TB സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, CAS ന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട്, പിന്നെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കി മറ്റ് എന്തെങ്കിലും രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും. എല്ലാ രേഖകളുടേയും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പികളും കരുതുക. അപ്പൊയ്മെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്തിനു മുൻപായി എത്തുക. അവിടെ അവരുടെ സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ് നൽകേണ്ടി വരും, എല്ലാം കൂടി ഏകദേശം മൂവായിരം അടുത്ത്. അതുകൊണ്ട് പണം കരുതണം.
മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തപക്ഷം 2 -3 ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ വിസ ലഭിയ്ക്കും. ചിലപ്പോൾ എംബസ്സിയിൽ നിന്ന് വിളിയ്ക്കാൻ സാദ്ധ്യത ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം വരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന രേഖകളിൽ എന്തെങ്കിലും പിശക് ഉണ്ടെങ്കിലൊ ആണ് വിളിയ്ക്കുക. വ്യക്തമായും സത്യസന്ധമായും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുക. ഇപ്പോൾ പാസ്സ്പോർട്ടിൽ പതിച്ചു കിട്ടുന്ന വിസ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പഠനകാലത്തിനും സ്റ്റേബായ്ക്ക് കാലാവധിയ്ക്കും ബാധകമാകുന്ന പ്രധാന രേഖ ഒരു ബയോമെട്രിക് കാർഡ് ആണ്. അത് നമ്മൾ UK യിൽ എത്തി പത്തു ദിവസത്തിനകം അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ കൈപ്പറ്റണം. (എവിടെ നിന്നു വേണം എന്നത് നമുക്ക് നേരത്തേ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം.)

അടുത്ത ഭാഗം..

1 comment:

rajiroy said...

Wonderful blog. Are you interest to spend time and grow your business in turkey, don’t worry about is now a days get a turkey business visa easily just fillup a e visa turkey online application form and get a visa quickly.

uk visa turkey |turkey tourist visa for indians |electronic visa turkey| turkey visit visa |turkey visa for indians|turkey visa for us citizens |turkey business visa|e visa turkey