Tuesday, October 08, 2019

U.K യിൽ പഠനം. അറിയേണ്ടതെല്ലാം. ഭാഗം 3.

യാത്ര
വിമാന ടിക്കറ്റ് സമയവും റേറ്റും ഒക്കെ നോക്കി മുൻകൂട്ടി എടുത്ത് വെയ്ക്കാവുന്നതാണ്. നേരത്തേ എടുക്കുന്നതാണ് മിക്കവാറും ലാഭവും. മിക്കവാറും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, പ്രവേശനത്തിന്റെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആണെങ്കിൽ എയർപോർട്ട് പിക്കപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിയ്ക്കും. ആ സൌകര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക, എങ്കിൽ അത് ആവശ്യപ്പെടുക.

ടിക്കറ്റിൽ നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ലഗേജ് ഭാരം പറഞ്ഞിരിയ്ക്കും. നമ്മുടെ കൈയ്യിൽ വെയ്ക്കാവുന്ന (ഹാൻഡ് കാരി) ലഗേജിന് മിക്കവാറും എല്ലാ വിമാനകമ്പനികളും അനുവദിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് 7 കിലോ ആണ്. ആ ബാഗിൽ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, പണം, ഫോൺ, കാർഡുകൾ, ലാപ് ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, രണ്ട് ജോഡി ഡ്രസ്സ് ഇത്രയും എടുക്കുക.

ബാക്കി ലഗേജ്, വിമാനകമ്പനികൾ അനുസരിച്ച് 30 -35- 40 കിലോ വരെ അനുവദിക്കും. ആ പരിധി ഒരു കാരണവശാലും കടക്കാതിരിയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇളവുകൾ ഒന്നും കിട്ടില്ല. പപ്പാതിയായി രണ്ട് ബാഗ്/ പെട്ടിയായി പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പാചകത്തിനും മറ്റും രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഉപയോഗപ്പെടും. അതുപോലെ ആദ്യ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലേയ്ക്ക് വേണ്ടി മാഗിയോ ബിസ്കറ്റോ മറ്റോ കരുതാം. അല്ലാതെ പലരും ചെയ്യുന്ന പോലെ കിലോക്കണക്കിന് അരിയും ആട്ടയും ഒന്നും കൊണ്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. തണുപ്പ് കാലത്തേയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ള പുതപ്പും വസ്ത്രങ്ങളും വേണം. നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് തണുപ്പ് കാലത്ത് അല്ല എങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും വാങ്ങുന്നത് ആയിരിയ്ക്കും നല്ലത്. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഏകദേശ വിലയിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റും.

എയർ പോർട്ടിലും, ഹോസ്റ്റലുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഒക്കെ ഫ്രീ വൈ-ഫൈ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോണിനു വേണ്ടി ഇന്റർനാഷണൽ റോമിങ്ങൊ, ട്രാവൽ സിമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ കണക്ഷനോ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പണനഷ്ടമാണ്. അത്യാവശ്യ വിവരങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് പോലുള്ള സംവിധനങ്ങൾ വഴി കൈമാറാമല്ലോ? സാവകാശം പ്ലാനൊക്കെ നോക്കി മൊബൈൽ കണക്ഷൻ എടുത്താൽ മതി. വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ഫോൺ ഉൾപ്പടെ കിട്ടുന്ന കോണ്ട്രാക്റ്റ് കണക്ഷൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനാൽ ഫോൺ നാട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ട് പോകുന്നത് ആയിരിയ്ക്കും നല്ലത്.


പണം
വിദേശത്തേയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പണം കയ്യിൽ കരുതണമല്ലോ. അംഗീക്രുത ഏജൻസികളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ രൂപ കൊടുത്ത് പൌണ്ട് വാങ്ങി കയ്യിൽ വെയ്ക്കാം. എന്നാൽ ഇത് കൊണ്ട് താൽകാലിക ആവശ്യങ്ങളേ നടക്കൂ. ആ പണം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ മറ്റ് മാർഗ്ഗം ഇല്ലാതാകും. ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം ആണ് ഫോറക്സ് കാർഡുകൾ. മിക്കവാറും എല്ലാ ബാങ്കുകളും ഫോറക്സ് കാർഡുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. കാർഡ് ലഭിയ്ക്കുവാൻ ഒരു ചെറിയ തുക നൽകേണ്ടി വരും. ബാങ്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഇത് 300-400 രൂപ ആകും. പിന്നെ അതത് ദിവസത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് കാർഡ് ചാർജ്ജ് ചെയ്യാം. ഈ കാർഡ് സാധാരണ ക്രഡിറ്റ് /ഡബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിയ്ക്കാം. അധികച്ചിലവ് ഒന്നുമില്ല. ഇതുകൊണ്ട് പണം പിൻവലിയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും അതിന് ബാങ്കുകൾ സാമാന്യം നല്ല ഫീസ് ഈടാക്കും. അതുകൊണ്ട് ATM ഇൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നഷ്ടമാണ്. ഒരു ഫീസ് നൽകി നാട്ടിൽ നിന്നും ഈ കാർഡ് റീ ചാർജ്ജ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിയ്ക്കാം. കാർഡ് എടുക്കുമ്പോൾ, ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരു പകരം കാർഡ് കൂടി ലഭിയ്ക്കും. അതുംകൂടി വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആദ്യത്തെ കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉപയോഗിക്കാം. (വിദേശത്തും മോഷണം പോക്കറ്റടി ഇവയ്ക്കൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല.) അല്ലാതെ കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ബാങ്ക് പറയുന്ന വിദേശത്തുള്ള സപ്പോർട്ടിലൊന്നും ഒരു പ്രതീക്ഷയും വെയ്ക്കണ്ട. ചുരുക്കത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പണം കറൻസിയായും - കഴിവതും ചെറിയ ചെറിയ തുകയുടെ നോട്ടുകളായി - ബാക്കി തുകയ്ക്ക് ഫോറക്സ് കാർഡ് ആയും കരുതുന്നതാണ് ബുദ്ധി.
എൻറോൾമെന്റ് നടപടികൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങാം, ഒപ്പം ബാങ്കിന്റെ കാർഡും കിട്ടും. അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ നിന്നും പണം അയയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒട്ടു മിക്ക ബാങ്കുകളും ഈ സൌകര്യം നൽകുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും ലഭ്യമാകണം എന്നില്ല. SBI യ്ക്കും മറ്റും ഇപ്പോൾ, നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ സൌകര്യം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഫീസ് പോലുള്ള വലിയ തുകകൾക്ക് ഈ രീതി പറ്റില്ല. അതിന് ബാങ്കിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് അയയ്ക്കണം. ഇങ്ങനെ അയയ്ക്കുന്നതിന് തരതമ്യേന ചിലവും കുറവാണ്. മുൻപ് മുതൽ വിദേശ പണമിടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്ന ബാങ്കിതര സ്വകാര്യ ഏജൻസികളിൽ ബാങ്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ചിലവ് പല മടങ്ങ് കൂടുതൽ ആണ്.

U.K യിൽ പഠനം. അറിയേണ്ടതെല്ലാം. ഭാഗം 2.

ആദ്യ ഭാഗം.
അപേക്ഷിക്കുന്നത്: : രാജ്യാന്തര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനമുള്ള കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ സൌകര്യം ഉണ്ടായിരിയ്ക്കും. അതു മാത്രമല്ല, ഹെല്പ് ലൈനുകളും ഉണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അവർ സഹായിയ്ക്കും. സാധാരണയായി വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ ആണ് പ്രവേശനം. സെപ്റ്റംബറിലെ പ്രവേശനം കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഇനി അടുത്ത തവണേയ്ക്ക് ഉള്ള പ്രവേശനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാം.
അപ്ലൈ ഓൺലൈൻ എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ എത്തും. നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പാസ്സ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ എന്നിവയായിരിയ്ക്കും ആദ്യം നൽകേണ്ടീ വരുക. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത കോപ്പികൾ, പാസ്സ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പി, ഫോട്ടൊ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനാൽ അവയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെയ്ക്കുക. ഇതെല്ലാം ഒറ്റ ഇരുപ്പിൽ ചെയ്യണം എന്ന നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല. പല തവണ ആയി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മതി. ഇതൊടൊപ്പം SOP (Statement of Purpose) എന്നൊരു സംഗതി കൂടി തയ്യാറാക്കി വെയ്ക്കണം. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ആണ് അതിന് ബ്രിട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്തത്, നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നേട്ടങ്ങൾ, ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒക്കെ അതിൽ വിശദീകരിയ്ക്കണം. ഇത് സാമാന്യം സമയം എടുത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആണ് നല്ലത്. ഇത് ലളിതവും വ്യക്തവുമായ ഇംഗ്ലീഷിൽ 2- 3 പേജിൽ തയ്യാറാക്കി വെയ്ക്കുക. മറ്റ് ആരുടെ എങ്കിലും സഹായം തേടുന്നതിലും തെറ്റില്ല. നമ്മളെപ്പറ്റി അവർക്ക് ഒരു നല്ല ധാരണ കിട്ടുന്ന വിധം ആയിരിയ്ക്കണം അത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ആ ധാരണ നല്ല രീതിയിൽ ആയിരിയ്ക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ?
നമ്മുടെ അപേക്ഷ ആദ്യഘട്ടം തരണം ചെയ്താൽ ആണ് മിക്കവാറും അവർ SOPആവശ്യപ്പെടുക. ആ സമയത്ത് തിരക്കു പിടിച്ച് എഴുതാൻ നിൽക്കാതെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെയ്ക്കണം. SOP തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വെബ് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട്. അവയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അവർക്ക് എല്ലാം ത്രുപ്തികരമായി തോന്നിയാൽ അഡ്മിഷൻ ഓഫർ ലഭിയ്ക്കും. ആ സമയത്ത് ഫീസിന്റെ ഒരു ഭാഗം അഡ്വാൻസ് ആയി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. മിക്കവാറും 1000 - 1500 പൌണ്ടോളം വന്നേയ്ക്കും. (പണം അടയ്ക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്.) അതു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) എന്നൊരു രേഖയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. നമ്മളേയും നമ്മൾ ചേരാൻ പോകുന്ന കോഴ്സിനേയും പറ്റിയുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ആണ് CAS. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം ഈ-മെയിൽ ആയി ലഭിയ്ക്കും. (ഇതിന് ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി മാത്രമേ ലഭിയ്ക്കു. നമ്മൾ പ്രിന്റ് എടുക്കണം.) വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിയ്ക്കാൻ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. CASകോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ട് മാസം മുൻപോ മറ്റോ മാത്രമേ നൽകിത്തുടങ്ങുകയുള്ളൂ.

ഇതേ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ട ഫണ്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്യൽ. ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്നവർ ഈ സമയത്ത് അപേക്ഷ നൽകി ലോൺ പാസ്സാക്കണം. ബാങ്കിന്റെ ഓഫർ ലെറ്റർ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം. ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ CAS നൽകുവാൻ വേണ്ടി പോലും ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും.

ഫീസിൽ, മുൻ കൂട്ടി അടച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ബാക്കിയുള്ള തുകയും ഒൻപത് മാസം അവിടെ ജീവിയ്ക്കുവാനുള്ള തുകയും ആണ് ബാങ്കിൽ കാണിക്കേണ്ടത്. ഈ തുക വിസ അപേക്ഷ നൽകുന്ന സമയത്തിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ, 28 ദിവസം തുടർച്ചയായി ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അതിന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ തത്തുല്യ തുകയുടെ ലോൺ പാസ്സായതിന്റെ ബാങ്ക് രേഖയോ ആണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അപേക്ഷകന്റെ പേരിലല്ല, മറിച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ ആണെങ്കിൽ, അപേക്ഷകന്റെ ജനനസർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അക്കൌണ്ട് ഉടമയായ രക്ഷിതാവിന്റെ സമ്മതപത്രം ഇവ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൂടെ ഹാജരാക്കണം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ,

നെറ്റിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോര, മറിച്ച് ബാങ്കിന്റെ ലെറ്റർ ഹെഡിലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പേജിലും സീലും ഒപ്പും വെച്ച ബാങ്കിൽ നിന്നും നൽകുന്ന രേഖ ആയോ നൽകണം.

ഈ പണം ഒറ്റ അക്കൌണ്ടിൽ വേണം എന്നില്ല. പല അക്കൌണ്ടുകളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നൽകിയാൽ മതി. കാലാവധിയ്ക്കുള്ളീൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം, എന്നാൽ പെൻഷൻ പ്ലാനുകളിൽ കിടക്കുന്ന പണം സ്വീകരിയ്ക്കില്ല.

രക്ഷിതാവിന്റെ സമ്മതപത്രത്തിൽ, അപേക്ഷകന്റെ പേര്, അപേക്ഷകനുമായുള്ള ബന്ധം, ചേരുന്ന കോളേജും കോഴ്സും, അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ, തുക പൌണ്ടിൽ എത്ര എന്ന വിവരങ്ങൾ കാണിയ്ക്കണം. അപേക്ഷകന്റെ പഠനാവശ്യത്തിന് ഈ തുക ചിലവഴിയ്ക്കാൻ സമ്മതമാണ് എന്നു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം.

ജീവിതച്ചിലവിനുള്ള തുക ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതാണ്. പഠനം ലണ്ടനിൽ ആണെങ്കിൽ മാസം 1265പൌണ്ടും (മൊത്തം 11385) മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണെങ്കിൽ മാസം 1015 പൌണ്ടും (മൊത്തം 9135) ആണ്. ഒരു വർഷമോ അതിനു മുകളിലൊ ഉള്ള പഠനകാലാവധിയ്ക്കാണ് ഈ ഒൻപത് മാസത്തെ കണക്ക്. കാലാവധി കുറഞ്ഞ കോഴ്സുകൾക്ക് മുഴുവൻ സമയത്തെ ചിലവും കാണിയ്ക്കണം.

അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന്, ലണ്ടനിൽ 14000 പൌണ്ട് ഫീസുള്ള ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സിനു ചേർന്നു എന്നു കരുതുക. ആദ്യ ഗഡുവായി 1500 പൌണ്ട് ഫീസും അടച്ചു. അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ കാണിക്കേണ്ട തുക, (14000 – 1500) + 11385 = 23885 പൌണ്ട്. പൌണ്ടിന് ഏകദേശം 90 രൂപ വെച്ചു കൂട്ടിയാൽ ഏകദേശം 21.5 ലക്ഷം രൂപ.

നമ്മുടെ അപേക്ഷ കോളേജുകൾ സ്വീകരിച്ചാൽ, CAS അയച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയം അവർ അറിയിയ്ക്കും. പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞും CAS കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെടണം, കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന രേഖകളിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ CASതാമസിക്കാം. അത് പരിഹരിയ്ക്കുക.

ചില സാങ്കേതിക പഠനങ്ങൾക് ATAS ക്ലിയറൻസ് വേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ചേരുന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് അത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നത് നമ്മുടെ CASഇൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിയ്ക്കും. മാനേജ്മെന്റ്, ആർട്സ്, മെഡിക്കൽ, പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്ക് ATAS പൊതുവേ വേണ്ടി വരില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭിയ്ക്കും.
ഇതീനൊപ്പം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ്. ഇവിടെ TB യുടെ പരിശോധന മാത്രമേ ആവശ്യമായുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ എറണാകുളത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും അംഗീക്രുത കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. മുൻകൂട്ടി സമയം നിശ്ചയിച്ച് പരിശോധന നടത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി വെയ്ക്കുക.
CAS ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ടയർ 4 വിസയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിയ്ക്കുന്നത്. വിസ അപേക്ഷിയ്ക്കുന്നത് ഓൺ ലൈനിൽ ആണ്. CAS ഇൽ നൽകിയിരിയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ പ്രവേശനത്തിനു നൽകിയിരിയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, പാസ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ് വിസ അപേക്ഷയ്ക്ക് പൂരിപ്പിച്ചു നൽകേണ്ടത്. യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയം ഏകദേശമായി നൽകിയാൽ മതി. അവിടെ താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും നൽകണം. രേഖകളിലേയും അപേക്ഷയിലേയും വിവരങ്ങൾ ഒരേപോലെ ക്രുത്യമായിരിയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം. ഈ അപേക്ഷയും ഒറ്റ ഇരുപ്പിന് പൂർത്തിയാക്കി നൽകണം എന്നില്ല. ഘട്ടം ഘട്ടമായി പൂരിപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിസയ്ക്ക് ഉള്ള ഫീസ് അടയ്ക്കണം. അതിനോടൊപ്പം അവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്റെ പ്രീമിയവും അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. തുക സൈറ്റിൽ നിന്നും കണക്ക് കൂട്ടി നൽകും. ഈ തുക ഇൻഡ്യൻ രൂപയിൽ നമ്മുടെ കാർഡ് വെച്ചൊ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയോ അടയ്ക്കാം. പണം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രേഖകൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാനും ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുമായി ഉള്ള അപ്പോയ്മെന്റ് എടുക്കാം. YFS Global എന്നൊരു ഏജൻസിയാണ് ഇതിന് ചുമതലപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. അവർക്ക് കൊച്ചിയിൽ ഓഫീസ് ഉണ്ട്. രേഖകൾ അപ് ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ജോലി അവരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുത്തുന്ന ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നതായിരിയ്ക്കും നല്ലത്. അതിന് വേറെ ഫീസ് ഉണ്ടാകും. ലഭ്യത അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സൌകര്യപ്രദമായ ദിവസവും സമയവും നോക്കി അപ്പോയ്മെന്റ് എടുക്കാം. കഴിവതും രാവിലെ ആദ്യ സ്ലോട്ടുകളിൽ തന്നെ സമയം എടുത്താൽ തിരക്കും പാർക്കിങ്ങ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമൊഴിവാക്കാം.
വിസ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിയ്ക്കുന്നതാണ് മിക്കവരേയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം. നേരത്തേ പറഞ്ഞല്ലോ, CAS ലെ വിവരങ്ങൾ ക്രുത്യമായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. ചെറിയ പിശകുകൾ പറ്റിയാലും തിരുത്തുവാൻ അവസരം കിട്ടും, പക്ഷെ അപ്പോൾ വിസ കിട്ടാൻ താമസം വരാം. അതിനാൽ തെറ്റുകൾ വരുത്താതെ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നൽകരുത്. മനപൂർവ്വമാണ് തെറ്റായ വിവരം നൽകിയത്എന്നവർക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നൊരിയ്ക്കലും വിസ കിട്ടാതെ പോകാൻ വരെ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ഇനിയും വിസ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കാൻ ധൈര്യം വരുന്നില്ല എങ്കിൽ വേറെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അപേക്ഷകർക്ക് സൌജന്യമായി വിസ അസിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്നുണ്ട്. ആ സൌകര്യം ലഭ്യമാണോ എന്ന് ഹെല്പ് ലൈനിൽ അന്വേഷിക്കുക. എങ്കിൽ അവരുടെ സഹായം തേടുക. അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ഫീസിൽ YFS തന്നെ വിസ അസിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സൈറ്റിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഈ സർവ്വീസ് ആവശ്യപ്പെടാം.

വിസ അപ്പോയ്മെന്റിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രേഖകൾ എല്ലാം കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. പാസ്സ്പോർട്ട്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച് മുൻപ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, രക്ഷിതാവിന്റെ സമ്മതപത്രം, TB സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, CAS ന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട്, പിന്നെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കി മറ്റ് എന്തെങ്കിലും രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും. എല്ലാ രേഖകളുടേയും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പികളും കരുതുക. അപ്പൊയ്മെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്തിനു മുൻപായി എത്തുക. അവിടെ അവരുടെ സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ് നൽകേണ്ടി വരും, എല്ലാം കൂടി ഏകദേശം മൂവായിരം അടുത്ത്. അതുകൊണ്ട് പണം കരുതണം.
മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തപക്ഷം 2 -3 ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ വിസ ലഭിയ്ക്കും. ചിലപ്പോൾ എംബസ്സിയിൽ നിന്ന് വിളിയ്ക്കാൻ സാദ്ധ്യത ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം വരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന രേഖകളിൽ എന്തെങ്കിലും പിശക് ഉണ്ടെങ്കിലൊ ആണ് വിളിയ്ക്കുക. വ്യക്തമായും സത്യസന്ധമായും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുക. ഇപ്പോൾ പാസ്സ്പോർട്ടിൽ പതിച്ചു കിട്ടുന്ന വിസ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പഠനകാലത്തിനും സ്റ്റേബായ്ക്ക് കാലാവധിയ്ക്കും ബാധകമാകുന്ന പ്രധാന രേഖ ഒരു ബയോമെട്രിക് കാർഡ് ആണ്. അത് നമ്മൾ UK യിൽ എത്തി പത്തു ദിവസത്തിനകം അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ കൈപ്പറ്റണം. (എവിടെ നിന്നു വേണം എന്നത് നമുക്ക് നേരത്തേ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം.)

അടുത്ത ഭാഗം..

U.K യിൽ പഠനം, അറിയേണ്ടതെല്ലാം.


വിദേശവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിനു ശേഷം ബ്രിട്ടനിൽ തുടരാവുന്ന കാലാവധി അടുത്ത വർഷം മുതൽ 2 വർഷമായി ഉയർത്തുകയാണ്. നിലവിൽ ഇത് പരമാവധി 4 മാസമാണ്. പുതിയ നിയമം വരുന്നതോടെ ബ്രിട്ടണിലുള്ള പഠനം കൂടുതൽ ആകർഷകമാവും. എന്നാൽ എല്ലാ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല. ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, കണക്ക്, എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് എന്നീ വിഭാഗക്കാർക്ക് ആയിരിയ്ക്കും മിക്കവാറും മുൻഗണന കിട്ടുക. ഇൻഡ്യയിൽ നിന്നും അധികവും വിദ്യാർത്ഥികൾ ബ്രിട്ടണിൽ പോകുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് പഠനങ്ങൾക്ക് ആണ്.

പഠനത്തിനു ശേഷം തുടരാവുന്ന കാലാവധി -സ്റ്റേ ബായ്ക്ക്- വർധിക്കുന്നതോടേ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവിടെ തൊഴിൽ നേടാനുള്ള സാദ്ധ്യതകളും കൂടും. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ജോലി കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഗവർമെന്റ് തലത്തിലുള്ള ചില നടപടികൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിയ്ക്കും. നിലവിൽ ഒരു വിദേശിയ്ക്ക് ബ്രിട്ടണിൽ ജോലി ലഭിയ്ക്കണമെങ്കിൽ, തൊഴിൽ ഉടമ, യൂക്കേയിലും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലും ആ ജോലീയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വേറെ ഇല്ല എന്ന് സർക്കാരിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. (ബ്രക്സിറ്റ് വരുന്നതോടേ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടേയ്ക്കാം.) എന്നാൽ സ്റ്റേ ബായ്ക്ക് സമയത്ത് ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും സ്പോൺസറിങ്ങ് മുതലായ നടപടികൾ നിലനിൽക്കും. സ്പോൺസറിങ്ങ്, തൊഴിൽ ഉടമയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അധിക ഉത്തരവാദിത്വം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, പലരും അത് ഒഴിവാക്കി തദ്ദേശീയരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആയിരിയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകുക. അതിനാൽ ഒരു വിദേശിയ്ക്ക് സ്റ്റേബായ്ക്ക് സമയത്തിന് ഉള്ളിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ജോലി കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പം ആകണം എന്നില്ല. കഴിവും, കഠിനാദ്ധ്വാനവും, സാമർത്ഥ്യം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ജോലി നേടിയെടുക്കാൻ അവശ്യം വേണ്ടത്. ബ്രിട്ടണിൽ ജോലി ഉദ്ദേശിച്ച് പഠനത്തിനു ശ്രമിക്കുന്നവർ ഈ കാര്യം മനസ്സിരുത്തണം.

ലോകത്തിലെ ഒന്നാം കിട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പലതും ബ്രിട്ടണിൽ ആണ്. അവയെ കൂടാതെ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളും അവിടെയുണ്ട്. ബിരുദ ബിരുദാനന്തര നിലവാരത്തിൽ ഏതു വിഷയത്തിലുമുള്ള കോഴ്സുകൾ ലഭ്യവുമാണ്. യു.എസ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ക്യാനഡ എന്നിവിടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ ഫീസുകൾ ആണ് മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളിലും. അതിനാൽ സമർത്ഥരും ഉത്സാഹികളുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഉണ്ടായിരിയ്ക്കുന്നത്.

വിദേശപഠനത്തിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവരും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഏജൻസികളെ സമീപിയ്ക്കുകയാണ്. അഡ്മിഷൻ, വിസ അപേക്ഷ, യാത്ര ക്രമീകരണം എന്നിവയ്ക്ക് ഏജൻസികൾ അത്യാവശ്യം ആണ് എന്നാണ് മിക്കവരുടേയും വിശ്വാസം. എന്നാൽ ബ്രിട്ടണിലെ പഠനത്തിന് ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല. സാമാന്യം ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനവും, ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവും, കമ്പ്യുട്ടർ ഇന്റ്റർനെറ്റ് സൌകര്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും സ്വയം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ. ബ്രിട്ടീഷ് കൌൺസിൽ അംഗീകരിച്ച സർട്ടിഫൈഡ് ഏജന്റുമാർ ഉണ്ട്, എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഒരു ഏജൻസി പോലും ആ വിധം അംഗീകരം ലഭിച്ചവ അല്ല.

യു.കെ യിലെ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും കോഴ്സുകളേയും പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വിവരവും ബ്രിട്ടീഷ് കൌൺസിലിന്റെ വെബ് പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയം, കോളേജ്, ബിരുദമാണോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണോ എന്നൊക്കെ സേർച് കീ കൊടുത്ത് ഈ പേജിൽ അന്വേഷിക്കാം. സേർച്ച് റിസൾട്ടിൽ നീന്നു തന്നെ അതത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ് പേജിലേയ്ക്ക് ലിങ്കുണ്ട്. അവിടെ നിന്നും പ്രവേശന യോഗ്യത, കാലാവധി, ഫീസ്, സാധ്യമായ മറ്റ് ചിലവുകൾ എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിയ്ക്കും.

പ്രവേശന യോഗ്യത. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്ന കോഴ്സുകളുടെ പ്രവേശന യോഗ്യത അതത് സൈറ്റുകളിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിയ്ക്കും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ, അപേക്ഷിയ്ക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള 2 വർഷത്തിലധികം സമയം വിദ്യാർത്ഥി അല്ലാതിരിയ്ക്കുന്നത് അയോഗ്യതയായി പറയുന്നുണ്ട്. പൊതുവെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രവീണ്യം തെളിയിക്കാൻ IELTS ആവശ്യമായി വരും. കോഴ്സുകൾ അനുസരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള സ്ക്കോറിനും വ്യത്യാസം വരും. അതെല്ലാം വ്യക്തമായി സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകും. ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വയം ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യം പരിശോധിയ്ക്കും. നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച സ്ഥാപനം, നമ്മുടെ പ്രകടനം ഒക്കെ വിലയിരുത്തിയാണ് ഇത് ചെയ്യുക. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ IELTS ആവശ്യം വരില്ല. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ടുകളിൽ ഒക്കെ പഠിച്ചവർക്കേ ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചെന്നിരിയ്ക്കൂ. അതിനാൽ അപേക്ഷിയ്ക്കാൻ തയ്യാർ എടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ IELTS പാസ്സായി ഇരിയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.


ചിലവുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് പൊതുവേ തദ്ദേശീയരെക്കാൾ ഫീസ് കൂടുതൽ ആയിരിയ്ക്കും. ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏകദേശം 12000 മുതൽ 15000 വരെ പൌണ്ട് ഒരു വർഷം ഫീസ് പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാം. ബിരുദ പഠനങ്ങൾക്ക് ഈ തുക അല്പം കുറവ് ആയിരിയ്ക്കും. യോഗ്യതാ പരീക്ഷകളിൽ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ച അപേക്ഷകർക്ക് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഫീസ് ഇളവ് നൽകാറുണ്ട്. താമസം, ഭക്ഷണം, പഠനസാമഗ്രികൾ, യാത്ര എന്നിവയുടെ ചിലവുകൾ വേറെ. അപേക്ഷ നൽകുന്ന സമയം തന്നെ താമസ സൌകര്യവും ഏർപ്പാടാക്കാൻ സാധിയ്ക്കും. കോളേജുകൾ തന്നെ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ തരും. കോളേജിനോടുള്ള സാമീപ്യം, സൌകര്യങ്ങൾ, വാടക ഇതൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് തന്നെ താമസ സൌകര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വാടക മാത്രം ഏകദേശം ആഴ്ചയിൽ 120 – 150 പൌണ്ടോളം വരും. ഭക്ഷണം നമ്മൾ സ്വയം നോക്കണം. മിക്കയിടത്തും പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അടുക്കള, റഫ്രിജറേറ്റർ മുതലായവ കാണും. എന്നാൽ വാഷിങ്ങ് മെഷീൻ മുതലായവ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം പണം നൽകേണ്ടി വന്നേയ്ക്കും.

ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേ കോഴ്സ് ഫുൾ ടൈമായും പാർട്ട് ടൈമായും പഠിയ്ക്കാൻ സൌകര്യം കാണും. അപ്പോൾ പക്ഷെ പഠന കാലാവധി വ്യത്യാസം വരും. ഫുൾ ടൈം ഒരു വർഷം ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് പാർട്ട് ടൈം ആകുമ്പോൾ 2 വർഷം എടുക്കും. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫുൾടൈം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. കാരണം ഒരു വർഷം ആണെങ്കിലും 2 വർഷം ആണെങ്കിലും സ്റ്റേബായ്ക്ക് കാലാവധി ഒന്നു തന്നെയാണ്. പാർട്ട് ടൈം കൊഴ്സിനു ചേർന്ന് ബാക്കി സമയം ജോലി ഒക്കെ ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന ടയർ 4 വിസ പ്രകാരം, നിയമാനുസ്രുതം ജോലി ചെയ്യാവുന്നത് ആഴ്ചയിൽ 20 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ്. സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മിനിമം വേതനം (മണിക്കൂറിന് 5.5- 6.5 പൌണ്ട്) പൂർണ്ണമായി കിട്ടിയാൽ പോലും നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പണം ഇല്ലാതെ അവിടെ സാമാന്യം മാന്യമായ് ജീവിയ്ക്കാൻ സാധിയ്ക്കില്ല. നിയമം വിട്ടുള്ള സാധ്യതകളേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിയ്ക്കുക, നമ്മുടെ രാജ്യമല്ല, നമ്മൾ പോകുന്നത് പഠിയ്ക്കാനാണ്.
ഭാഗം 2.